Serafest2019

H-3

Tunggu tubang adalah tradisi yang hidup di masyarakat Sumatera Selatan, yaitu sebuah tradisi dimana perempuan mendapat mandat untuk menjaga harta warisan berupa tanah dan ladang pertanian.

Tunggu tubang, pada hakekatnya merupakan tradisi yang mampu menjaga tanah dan ladang pertanian para leluhur. Tanah dan ladang pertanian tak dapat diperjualbelikan. Karena itu tunggu tubang sebagai benteng bagi petani di Sumatera Selatan.

Dalam #Serafest2019 nanti para perempuan Sumatera Selatan, menggelar diskusi mengenai tunggu tubang yang berkaitan dengan isu-isu sumber daya alam dan kedaulatan pangan.

#Serafest2019
#HariTaniNasional2019
#HariPanganSedunia
#PulihkanIndonesia